Żywy Skansen Fotografii w Jaworznie zaprasza do udziału w cyklu warsztatów fotograficznych z uznanymi artystami z Polski oraz z zagranicy. Warsztaty są adresowane do wszystkich osób zainteresowanych podniesieniem swoich umiejętności w analogowej fotografii artystycznej (bez względu na wiek, miejsce zamieszkania itd.). Warsztaty będą odbywały się w stałych grupach, na początku miesiąca (w miesiącach od maja do listopada 2018). Prace powstałe podczas zajęć wezmą udział w wystawach powarsztatowych (wernisaż w każdą ostatnia środę miesiąca) a uczestnicy poznają „od kuchni” jak prowadzi się galerię fotograficzną Pusta cd. Ponadto wybrane prace zostaną umieszczone w katalogu podsumowującym cały cykl.

Spotkania rekrutacyjne odbędą w dwóch terminach do wyboru: 16 i 18 maja o godzinie 18.00 w Żywym Skansenie Fotografii (Jaworzno, ul. Fabryczna 37a). Osoby chcące wziąć udział w projekcie proszone są o przygotowanie spójnego zestawu fotografii (forma papierowa; temat, ilość i format prac dowolny). Rekrutacji na podstawie przeglądu prac i rozmowy dokonają kuratorzy Galerii Pustej cd. Jakub Byrczek i Krzysztof Szlapa oraz Barbara Halaś (Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie).

Członkowie komisji będą zwracali uwagę na stopień zaangażowania (chęć rozwoju w danej dziedzinie), w zdecydowanie mniejszym stopniu na poziom zaawansowania w fotografowaniu. Podczas tego spotkania będzie można zapoznać się ze szczegółami programu, poznać harmonogram prac itd. Uczestnicy deklarują udział w całym cyklu warsztatów, tworząc stałe grupy (w miesiącach od maja do listopada 2018). Dla osób spełniających powyższy warunek warsztaty są bezpłatne. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 604 883 859 lub Messenger Krzysztof Szlapa.

Projekt Żywy Skansen Fotografii dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt realizowany we współpracy z Miejskim Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie. Zapraszamy do udziału!

fot. Krzysztof Szlapa, Widziadła, Żywy Skansen Fotografii 2017