Projekt Żywy Skansen Fotografii dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Projekt realizowany we współpracy z: