cisza…
spokój…
wydech…
uśpienie…
zatrzymanie…
o tym są zimowe opowieści. To zestaw czucia chwil, bez głębokiej analizy, rozmyślań
i rozbudowanej historii. Tu myśl zasypia…

Katarzyna Janota
Pochodzę z Żywiecczyzny. Tam wśród gór i lasów wzrastałam, i tam też analogowo podejmowałam pierwsze próby fotograficznego uchwycenia otaczającej rzeczywistości. Na początku przyroda, później człowiek, by w rozwoju swej uważności zafascynować się wycinkiem większej całości. Jestem uczestniczką trzystopniowego kursu fotograficznego organizowanego przez Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Śląski. Umiejętności fotograficzne kształtuję również w ramach warsztatów tematycznych i spotkań fotograficznych. Moje fotografie gościły, m.in. na 9. FotoArt Festival im. Andrzeja Baturo w Bielsku-Białej, wystawach zbiorowych: „Myśli” MDK Bogucice-Zawodzie, „Tribute to – w hołdzie Mistrzom” MDK Bogucice-Zawodzie, „Śląskie tradycje” ZPAF Okręg Śląski (Katowice w obiektywie), XII Galerii Bezdomnej w Kaliszu, „10I10I HUMAN” Wieże KWK Polska będącej podsumowaniem projektu fotograficzno-literackiego, „Rok 2022 w obiektywach polskich fotografek” Polish Women Photographers w Warszawie, Gdańsku, Olsztynie oraz
w projekcie i publikacji fotograficznej „40i4”.

Moją fotografię określiłabym mianem fotografii czucia, która wypływa wprost z serca. Fascynuje mnie komunikowanie się poprzez obraz, wymianę spojrzeń, myśli, wykorzystanie fotografii do lepszego spojrzenia w siebie.

Wernisaż wystawy: 31.05.2023 r. godz. 18:00
Wystawa: 31.05 – 28.06.2023 r.