Inspiracją do powstania mojego cyklu fotografii stały się dwa modele opisu tego samego świata, opis geocentryczny i opis heliocentryczny. Ruch ziemi z pozycji obserwatora jest nieodczuwalny przez niego, dlatego aby odwzorować ideę heliocentryczną podczas fotografowania użyłem głowicy od mojego teleskopu z napędem paralaktycznym, używanej w astronomii. Dzięki niej uzyskałem poruszony obraz ziemi i stały nieporuszony obraz słońca. Aby zobrazować ideę geocentryczną, podczas fotografowania używałem długich naświetleń negatywu, zwykle było to naświetlanie trwające jedną godzinę. Aparat fotograficzny był umieszczony na statywie a na obiektyw założyłem szary filtr ND 4 i filtr czerwony. Zabieg ten obniżył zdolność zbierania i sumowania światła przez obiektyw, tak to mogłem pozwolić sobie na długie naświetlania, a na fotografiach uzyskałem ostre obrazy ziemi i poruszone obrazy najkrótszej krzywej zarysowane przez nasze słońce.

Tomasz Michałowski.

Wernisaż wystawy: 28.06.2023 r. godz. 18:00
Wystawa: 28.06 – 26.07.2023r.