Kilka zdjęć z wernisażu Anny Wołoch – Jaworzno, 30. lipca 2014 roku.