HALINA MORCINEK: WSPÓŁCZESNA ARKA NOEGO

28.05 – 23.06.2014
WERNISAŻ: 17.05.2014, ZAWOJA 999

Halina Morcinek – absolwentka Wyższego Studium Fotografii w Jeleniej Górze. Związana z nurtem tzw. fotografii czystej. Interesuje ją aspekt dokumentalny fotografii, w szerokim znaczeniu: od prostej rejestracji stanów faktycznych aż do kreowania i zapisu sytuacji chwilowych, wizualnie efemerycznych, nie istniejących obiektywnie, przywołanych do istnienia poprzez fotografie i dla fotografii. Jest autorką wystaw indywidualnych: „Sen, nie sen”, „Miejsca niczyje”, „Senność miejsc” i „Autoportret”.

Obecnie prezentuje nowy cykl w swojej fotografii, wsparty o happening i instalację wideo, podejmując w nim próbę przedstawienia współczesnego problemu związanego z masową nadprodukcją tworzyw sztucznych. Od 2010 członek ZPAF.

…kiedyś „zabierano na arkę” pięć cnót: pokorę, wiarę, szczerość, szacunek i wytrwałość. W Biblii – dobytek Noego gwarantował jego przetrwanie… Dziedzictwem naszych czasów są śmieci – wytwory cywilizacji. Refleksja, przy oglądaniu fotografii Haliny Morcinek, podpowiada nam, że współcześnie gwarancji takich mamy niewiele. Postawienie dziś biblijnej tezy – rozpoczynania od początku – staje się ryzykowne, podobnie jak szukanie przez Autorkę odpowiedzi w obrazach miejsc i wyobrażeń, co my użytkownicy świata – dzięki nim – uzmysławiamy to sobie… Pochłonięci współczesną mnogością odsłon życia – skupieni na konsumpcji i niespotykanej wcześniej jej ofercie, widzimy egzystencjalną w niej przyszłość. Wszystko to jest czytelne w obrazach Haliny Morcinek.

jab ZWS