LENA JABŁOŃSKA:

19.03.2018 – 27.03.2018
WERNISAŻ: 25.04.2018 GODZ. 17.30
GALERIA PUSTA CD. JAWORZNO, UL FABRYCZNA 37

„światłoCIEŃ”

Fryderyk Potoczek
Aliaksandra Kuzniatsova
Filip Madej
Magdalena Seweryn
Marcin Szołtysek
Marek Kita
Adriana Fiszer
Magdalena Gonera
Marcin Lesisz
Kordian Kloc
Aleksandra Kubisa