JAKUB KASZUBA / KRZYSZTOF SOWA: Projekt Fabryczna

27.05 – 23.06.2015
WERNISAŻ: 27.05.2015 GODZ. 17.30
GALERIA PUSTA CD. JAWORZNO, UL FABRYCZNA 37

Fabryczna 37A to dużo więcej niż adres, dużo więcej niż miejsce, gdzie można spotkać się z fotografią, dotknąć jej, porozmawiać z ludźmi o podobnych zainteresowaniach lub z nimi pomilczeć, posłuchać muzyki, przeglądając bogaty księgozbiór tego miejsca. Fabryczna 37A to stan ducha. Na wyjątkowość tego miejsca składa się wiele czynników: charyzmatyczny gospodarz – kustosz, przewodnik po świecie nie tylko fotografii – dr Jakub Byrczek, wewnętrzne ciepło skansenu, które nie jest jedynie zasługą wspaniałego pieca, i klimat tego miejsca, gdzie czas się zatrzymał tuż obok miasta, które ciągle jest w ruchu. I taki jest właśnie charakter Fabrycznej 37A na przedstawionych fotografiach. Miejsce spokojne, puste, wyludnione, a może wręcz opuszczone na zawsze, a przecież w rzeczywistości tętni ono życiem: comiesięczne wernisaże, wystawy, spotkania Szkoły Widzenia, warsztaty z młodzieżą, wreszcie codzienne życie gospodarzy. Wszystko to działo się przed otworkiem kamery każdego miesiąca, a jednak nie zostało zarejestrowane, nie pozostawiło śladu na obrazie. Solarigrafia, ta szczególna technika fotograficzna, pozwoliła ukazać takie właśnie oblicze tego miejsca, jego spokój, trwanie w tradycji mimo zgiełku miasta, niezmienność w stale zmieniającym się świecie. Obrazy ukazują nam tylko to, co „stałe”, nienaruszalne i jedynie linie światła na niebie są swoistym symbolem przemijania, zmian, które przynoszą kolejne miesiące, kolejne pory roku. Wszystkie nasze „ważne” sprawy stają się tu niewidoczne, a nasza codzienna bieganina zdaje się nagle błaha, przyziemna i bez znaczenia. Może więc zatrzymajmy się na chwilę, spójrzmy na nasze cienie przesuwające się wolno po ziemi i pomyślmy o tym, jaki my pozostawiamy po sobie ślad.

Jakub Kaszuba i Krzysztof Sowa, obaj są mieszkańcami Jaworzna i wiernymi członkami jaworznickiej Szkoły Widzenia, grupy amatorów prowadzonej przez dra Jakuba Byrczka. Obaj są również członkami Lubuskiego Towarzystwa Fotograficznego i wielokrotnymi uczestnikami warsztatów fotograficznych w Broniszowie. Zawodowo niezwiązani z fotografią poświęcają jej znaczną część swojego wolnego czasu. Obaj mają na koncie udział w kilkunastu wystawach zbiorowych, są współautorami albumu fotograficznego „JAWORZNO – Miasto w fotografii Szkoły Widzenia”. Ich zainteresowanie fotografią otworkową zaowocowało wielokrotnym udziałem oraz współorganizacją Ogólnopolskiego Festiwalu Fotografii Otworkowej. Dla wspólnych działań i projektów tworzą Tandem Fotograficzny „Kaszuby”, którego nazwa narodziła się właśnie na broniszowskich warsztatach i jako taki mają na swoim koncie kilka wspólnych projektów. Poza fotografią łączy ich przyjaźń oraz zamiłowanie do polskich zamków i warowni, które z pasją odwiedzają i fotografują. Chętnie też dzielą się swą wiedzą, organizując warsztaty fotograficzne.