Jaroslav Beneš (ČR), Jakub Byrczek, Barbara Górniak, Eva Kesnerova(ČR), Halina Morcinek, Tomasz Rasl (ČR), David Stransky, Janusz Wojcieszak

4.12 –31.12.2019

Praga pod strzechy

Grupa 999, jest: międzynarodowym, WOLNYM, zrzeszeniem fotografów, z ukierunkowaniem na WOLNĄ fotografię.Tym razem, Grupa 999 zstąpiła z górskich szlaków i stron, od razu w wąskie uliczki i zakątki średniowiecznej Pragi.Nastąpiła więc wielka zmiana i wyzwanie dla naszych kamer. Inne kształty inne światło, inne doświadczenia. Przyjaźń wszak, została ta sama!

Jaroslav Beneś