SŁAWOJ DUBIEL: MOŻE MORZE

29.07 – 25.08.2015
WERNISAŻ: 26.08.2015 GODZ. 17.30
GALERIA PUSTA CD. JAWORZNO, UL FABRYCZNA 37

,,może morze”

Cykl „może morze” jest efektem możliwości, a nie konieczności wykonania fotografii. Wszystkie prace powstały przy użyciu kamery otworkowej. Prostota tego urządzenia i jego pustość, a jednocześnie nieprzewidywalność efektu końcowego stały się dla mnie inspiracją do fotograficznego spojrzenia na ziemię, wodę i niebo. Przestrzeń, która niespiesznie wlała się przez otwór kamery, odcisnęła ślad na światłoczułych kliszach po prostu, ale nieoczywiście. Poddając się fali światła – morze, wiatr i piasek zatraciły fakturę i ostrość granic. Coś wypłynęło na powierzchnię, coś pozostało w głębi. Stan skupienia przestał mieć znaczenie fizyczne. Minimalistyczne środki i obiekty tych fotografii stworzyły jednak coś pełnego, kompletnego. Oglądamy przecież spotkanie wszystkich czterech żywiołów budujących świat: wody, powietrza, ziemi i tego najważniejszego – ognia, czyli światła słońca. Ognia, czyli pasji. Czy to znaczy, że oglądamy coś doskonałego? Może…

Sławoj Dubiel urodził się w 1964 r. w Tarnowskich Górach. Wykształcenie wyższe i specjalistyczne zdobył w Opolu, gdzie też zamieszkał i obecnie pracuje. Swoje prace prezentuje na wystawach autorskich i kuratorskich, spotykając się z dużym zainteresowaniem odbiorców, w tym krytyków fotografii. Jest dwukrotnym stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tworzy głównie czarno-białe fotografie przestrzeni postindustrialnych oraz klasyczne fotografie krajobrazu. Rejestruje i dokumentuje zmiany zachodzące w życiu regionu. Jest autorem cykli fotograficznych, dokumentujących nieczynną Cementownię Groszowice (2002), kulturę ludową Śląska Opolskiego (2004) czy historyczną zabudowę Paczkowa i Byczyny (2007) oraz Miejsca Pamięci Narodowej w Łambinowicach (2012). Należy do Związku Polskich Artystów Fotografików (2000), a od 2011 r. współtworzy także Fundację Warsztatów Fotograficznych 2.8. ,w ramach której współorganizuje Opolski Festiwal Fotografii.