WALDEMAR JAMA: MANELE

25.06 – 28.07.2014
WERNISAŻ: 25.06.2014   (ZOBACZ RELACJĘ)

Technika fotogramu i jego modyfikacji w Polsce rzadko bywają powodem do artystycznych eksploracji. Dlaczego? Większość podąża za modą wyznaczoną camerą obscurą czy techniką mokrego kolodionu. Waldemar Jama tworzył za pomocą metody fotogramu – wykorzystując, jak słusznie podkreśla, „to co miał pod ręką” i -używając przezroczystej tkaniny – potrafił opisać rzeczywistość, a to już nie jest proste i łatwe. Pokazuje więc zderzenie cywilizacyjne, możliwość wojny światowej, ale też układy bardziej formalne o tradycji modernistycznej z lat 20. i 30. XX wieku. Opowiada także o specyficznej polskiej rzeczywistości i przemianach politycznych naszego kraju, posiłkując się orzełkiem z wojskowej czapki czy innymi akcesoriami. Cykl ten charakteryzuje się symetryczną, centralną kompozycją i wszechstronnością z postulatem ostrości i nieostrości, budowania ideogramu o znaczeniu bardziej znaku i negatywowej formy wizualnej niż mimetycznej fotografii. Mam nadzieję, że cykl ten ujawni niektórym twórcom innego rodzaju możliwości operowania starymi technikami fotograficznymi.

Krzysztof Jurecki Twórczość Waldemara Jamy w XXI wieku (fragment)