Štěpán Grygar jest absolwentem Wydziału Filmowego i Telewizyjnego Akademii Muzycznej w Pradze FAMU (1979). Zorganizował blisko 50 wystaw indywidualnych np. w Pradze, Bratysławie, Budapeszcie, Monachium, Londynie, Houston. Jego prace znajdują się w ważnych kolekcjach w kraju i za granicą. Obecnie pracuje jako profesor na Uniwersytecie FDULS West Bohemia i ADI w Pradze. Zdjęcia Štěpána Grygara stanowią ważną część czeskiej sztuki wizualnej. Jego prace od połowy lat siedemdziesiątych zostały zaliczone do czeskiego wizualizmu. Później w latach osiemdziesiątych wypracował drogę do syntezy, konceptualizmu i refleksji nad medium fotograficznym. Od tego momentu związany z nurtem postmodernistycznym wchodzi w dialog z czeską tradycją fotograficzną. W ostatnich latach jego prace charakteryzują się wyraźnym zainteresowaniem fotografią kolorową.